Thông báo cho phép SV đăng ký học tiếp để hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp

Căn cứ Quy chế đào tạo;

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021-2022 và kết quả học tập của sinh viên đại học, liên thông lên trình độ đại học và cao đẳng học theo tín chỉ;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo của Nhà trường;

Hiệu trưởng Nhà trường thông báo cho sinh viên: đại học khóa 8; liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học khóa 12; liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học khóa 12; liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học khóa 10; và cao đẳng khóa 17 (đã hết thời gian tối đa cho phép hoàn thành chương trình đào tạo trong năm 2021) được đăng ký học tiếp để hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp,

Vậy thông báo để các sinh viên thuộc diện trong thông báo trên để thực hiện

Chi tiết tại file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29631.pdf

  • Thứ Năm, 20:58 27/01/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Đoàn thanh niên Khoa công nghệ ô tô phối hợp với Thành đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường trao tặng 200 suất quà tới các sinh viên đang chịu ảnh hưởng của Covid 19

Đoàn thanh niên Khoa công nghệ ô tô phối hợp với Thành đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường trao tặng 200 suất quà tới các sinh viên đang chịu ảnh hưởng của Covid 19

Chủ Nhật, 23:27 22/08/2021

Cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên Khoa công nghệ ô tô nô nức trong ngày bầu cử

Chủ Nhật, 22:45 23/05/2021

Trao quyết định thành lập các BM theo đề án đổi mới Khoa Công nghệ Ô tô

Thứ Hai, 15:28 04/05/2020

Khoa công nghệ ôtô triển khai, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy trực tuyến

Thứ Tư, 14:14 22/04/2020
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

Chủ Nhật, 22:53 12/04/2020

Các bài đã đăng

Hoạt động của IAB khoa Công nghệ ô tô từ 01/03-01/06/2022

Hoạt động của IAB khoa Công nghệ ô tô từ 01/03-01/06/2022

Thứ Tư, 14:14 01/06/2022
Kế hoạch đào tạo từ ngày 04/04/2022

Kế hoạch đào tạo từ ngày 04/04/2022

Thứ Sáu, 10:31 25/03/2022
Thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 14/02/2022

Thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 14/02/2022

Chủ Nhật, 21:06 13/02/2022
Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho SV đại học, liên thông lên trình độ đại học và cao đẳng theo tín chỉ đợt tháng 3 năm 2022

Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho SV đại học, liên thông lên trình độ đại học và cao đẳng theo tín chỉ đợt tháng 3 năm 2022

Thứ Hai, 21:03 24/01/2022
Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

Thứ Sáu, 16:05 31/12/2021
Kế hoạch đào tạo từ ngày 20/12/2021 đến ngày 02/01/2022

Kế hoạch đào tạo từ ngày 20/12/2021 đến ngày 02/01/2022

Thứ Sáu, 16:08 17/12/2021
kế hoạch đào tạo từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021

kế hoạch đào tạo từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021

Thứ Năm, 20:50 02/12/2021
kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Thứ Năm, 10:32 18/11/2021

Video giới thiệu