Bộ máy tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

I. BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Anh Ngọc

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

 • Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ và quan hệ doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa và ngành nghề theo định hướng phát triển của nhà trường.
 • Phụ trách công tác xây dựng, vận hành và phát triển chương trình đào tạo
 • Phụ trách công tác Hành chính và truyền thông của đơn vị.
 • Phụ trách theo dõi các hoạt động của bộ môn Công nghệ ô tô
 • Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 310; 0985523446 - Email: ngocnguyencnoto@haui.edu.vn

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Lê Văn Anh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

 • Phụ trách công tác xây dựng, vận hành và phát triển chương trình đào tạo trình độ Sau đại học
 • Phụ trách triển khai các hoạt động về phương pháp giảng dạy, kỹ năng giảng viên, kiểm tra đánh giá và khảo thí; theo dõi hoạt động chung của khối các học phần lý thuyết
 • Phụ trách công tác Khoa học công nghệ và giáo trình
 • Phụ trách công tác nề nếp, phong trào, đoàn thể và công tác giáo viên chủ nhiệm trong khoa
 • Phụ trách theo dõi các hoạt động của bộ môn Động cơ và năng lượng
 • Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.
 • - Điện thoại: 0966399188 Email: anhlevanhaui@gmail.com

Phó trưởng khoa: TS. Lê Đức Hiếu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

 • Phụ trách công tác xây dựng, vận hành và phát triển chương trình đào tạo trình độ Đại học
 • Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo trong đơn vị
 • Phụ trách công tác Cố vấn học tập trong đơn vị
 • Phụ trách quản lý vật tư và dụng cụ thực hành/thí nghiệm; theo dõi hoạt động chung của khối các học phần Thực hành; 5S tại đơn vị
 • Phụ trách theo dõi các hoạt động của bộ môn Điện Ô tô
 • Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.
 • - Điện thoại: 0904252536 Email:leduchieu77@gmail.com

II. Hội đồng khoa

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi Chú

1

TS. Nguyễn Anh Ngọc

Trưởng Ban

2

PGS.TS Lê Hồng Quân

Ủy Viên

3

PGS. TS. Lê Văn Anh

Ủy Viên

4

PGS.TS Nguyễn Tiến Hán

Ủy Viên

5

TS. Lê Đức Hiếu

Ủy Viên

6

TS. Vũ Hải Quân

Ủy Viên

7

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

Ủy Viên

III. Các Bộ môn

3.1. Bộ môn Động cơ và Năng Lượng

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa. ĐT: 0982456798

3.2. Bộ môn Điện ô tô

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Minh Hiếu - ĐT: 0989946630

3.3. Bộ môn công nghệ ô tô

Trưởng bộ môn: TS. Vũ Hải Quân - ĐT: 0981534266

IV. Các tổ chức đoàn thể:

4.1. Chi bộ

Bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Anh Ngọc

Phó bí thư chi bộ: PGS.TS. Lê Văn Anh

Ủy viên: TS. Lê Đức Hiếu

4.2. Công đoàn Bộ phận

Chủ tịch Công đoàn : Nguyễn Quốc Khánh

Phó chủ tịch: Vũ Ngọc Quỳnh

4.3. Liên chi Đoàn

Bí thư Liên chi Đoàn khoa: Ths. Vũ Ngọc Quỳnh ĐT: 0989259927

V. Bộ phận Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập

5.1. Giáo viên chủ nhiệm chuyên trách

- Đ/c Lê Văn Kiểm ĐT: 0904.123.874

- Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt ĐT: 0122.236.0226

- Đ/c Nguyễn Thị Nga ĐT: 0167.880.8385

5.2 Ban Cố vấn học tập

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Phụ trách cố vấn

1Nguyễn Anh NgọcTrưởng banCĐK18,16
2Lê Văn AnhỦy viênĐHK12
3Vũ Hải QuânỦy viênĐHK11,13
4Phạm Minh HiếuỦy viênĐHK12,14
5Lê Đức HiếuỦy viênĐH13
6Nguyễn Tuấn NghĩaỦy viênK14,13,12. CĐ K17
7Bùi Văn ChinhỦy viênĐHK14
8Thân Quốc ViệtỦy viênĐHK11
9Phạm Việt ThànhỦy viênK7,8,9,10