Bộ máy tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

I. BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Anh Ngọc

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

 • Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ và quan hệ doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa và ngành nghề theo định hướng phát triển của nhà trường.
 • Phụ trách công tác xây dựng, vận hành và phát triển chương trình đào tạo, kiểm định, đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật cơ khí động lực
 • Phụ trách công tác phong trào đoàn thể và công tác cố vấn học tập, các công tác hành chính và truyền thông của đơn vị
 • Phụ trách theo dõi các hoạt động của bộ môn Công nghệ ô tô và bộ môn Động cơ & Năng lượng
 • Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 310; 0985523446 - Email: ngocnguyencnoto@haui.edu.vn

Phó trưởng khoa: TS. Lê Đức Hiếu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

 • Phụ trách công tác xây dựng, vận hành và phát triển chương trình đào tạo trình độ Đại học, công tác kế hoạch tiến độ, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBGV, các hoạt động sinh hoạt chuyên môn..
 • Phụ trách công tác cố vấn chuyên môn; các hoạt động kiểm tra giám sát nề nếp giảng dạy; quy chế dân chủ tại Khoa.
 • Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học, quản lý csac hoạt động khoa học công nghệ trong đơn vị
 • Phụ trách quản lý cơ sở vật chất, vật tư và dụng cụ thực hành/thí nghiệm; theo dõi hoạt động chung của khối các học phần Thực hành; 5S tại đơn vị
 • Phụ trách theo dõi các hoạt động của bộ môn Điện Ô tô
 • Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.
 • - Điện thoại: 0904252536 Email:leduchieu77@gmail.com

II. Hội đồng khoa

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Anh Ngọc

Trưởng Khoa

Chủ tịch HĐ

2

TS. Vũ Hải Quân

Trưởng bộ môn

Thư ký

3

PGS.TS. Lê Văn Anh

Phó Khoa

Ủy viên

4

TS. Lê Đức Hiếu

Phó Khoa

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

Trưởng bộ môn

Ủy viên

6

TS. Phạm Minh Hiếu

Trưởng bộ môn

Ủy viên

7

PGS.TS. Lê Hồng Quân

Chủ tịch HĐ trường

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Xuân Khoa

Giảng viên

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Xuân Tuấn

Giảng viên

Ủy viên

III. Các Bộ môn

3.1. Bộ môn Động cơ và Năng Lượng

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa. ĐT: 0982456798

3.2. Bộ môn Điện ô tô

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Minh Hiếu - ĐT: 0989946630

3.3. Bộ môn công nghệ ô tô

Trưởng bộ môn: TS. Vũ Hải Quân - ĐT: 0981534266

IV. Các tổ chức đoàn thể:

4.1. Chi bộ

Bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Anh Ngọc

Phó bí thư chi bộ: TS. Lê Đức Hiếu

Chi ủy viên: Ths. Nguyễn Quốc Khánh

4.2. Công đoàn Bộ phận

Chủ tịch Công đoàn : Nguyễn Quốc Khánh

Phó chủ tịch: Vũ Hải Quân

Ủy viên: Nguyễn Minh Thắng

4.3. Liên chi Đoàn

Bí thư Liên chi Đoàn khoa: Ths. Trịnh Đắc Phong ĐT: 0986114473

V. Bộ phận Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập

5.1. Cố vấn học tập

- Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt ĐT: 0122.236.0226

- Đ/c Nguyễn Thị Nga ĐT: 0167.880.8385

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hoa ĐT: 0987139019

5.2 Danh sách giảng viên điều phối CTĐT ngành CNKT ô tô

STT

HỌ VÀ TÊN GVĐP

NỘI DUNG PHỤ TRÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Vũ Hải Quân

- Phụ trách chung các nội dung liên quan của nhóm điều phồi CTĐT ngành CNKTOTO

- Kế hoạch tư vấn đầu khóa, đầu năm học ngành CNKTOTO

- Tư vấn khung CTĐT ngành CNKTOTO

- Tư vấn quảng bá tuyển sinh CTĐT ngành CNKTOTO

0981.534.266

2

Nguyễn Xuân Khoa

- Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Hội thảo, Tọa đàm sinh viên, viết báo cáo khoa học, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học sinh viên

- Đăng ký học phần (học phần tiên quyết, học trước, học 2 chương trình, học vượt …) trong CTĐT ngành CNKTOTO

- Tư vấn quảng bá tuyển sinh CTĐT ngành CNKTOTO

0973.361.368

3

Nguyễn Huy Chiến

- Hoạt động thực tập tốt nghiệp, khảo sát tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, thăm quan thực tế, việc làm sau tốt nghiệp

- Đăng ký học phần (học phần tiên quyết, học trước, học 2 chương trình, học vượt…) trong CTĐT ngành CNKTOTO

0975.795.650

4

Lê Duy Long

- Hoạt động thực tập tốt nghiệp, khảo sát tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, thăm quan thực tế, việc làm sau tốt nghiệp

- Đăng ký học phần (học phần tiên quyết, học trước, học 2 chương trình, học vượt…) trong CTĐT ngành CNKTOTO

0981.634.801

Lưu ý: sinh viên liên hệ với GVĐP qua số điện thoại để được hỗ trợ các nội dung liên quan đến CTĐT ngành CNKTOTO vào giờ hành chính để được tư vấn kịp thời và đầy đủ.