kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021,

chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29615.pdf

  • Thứ Năm, 10:32 18/11/2021

Tags: