Kế hoạch đào tạo từ ngày 20/12/2021 đến ngày 02/01/2022

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 20/12/2021 đến ngày 02/01/2022

Chi tiết file đính kèm.:

  • Thứ Sáu, 16:08 17/12/2021

Tags: