Quy định ban cố vấn doanh nghiệp áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ Đại học định hướng theo tiêu chuẩn kiểm định ABET

Căn cứ quyết định số 1345/QĐ - ĐHCNHN ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHCNHN về việc phê duyệt Đề án " Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định ABET cho các chương trình đào tạo trình độ đại học lĩnh vực Điện toán, Công nghệ kỹ thuật của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Căn cứ bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo theo ABET của Hoa kỳ

Xét đề nghị của Giám đốc TT Hợp tác doanh nghiệp, Trưởng phòng đào tạo

Trường ĐHCNHN ra quyết định số 1551/QĐ-ĐHCN ngày 27/12/2022 " QĐ ban hành quy định Ban cố vấn doanh nghiệp áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ Đại học định hướng theo tiêu chuẩn kiểm định ABET

Chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29654.pdf

  • Chủ Nhật, 09:29 01/01/2023

Tags: