kế hoạch đào tạo từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 06/12/2021 đến ngày 19/12/2021

chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29628.pdf

  • Thứ Năm, 20:50 02/12/2021

Tags: