KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

Khoa công nghệ ô tô thông báo kế hoạch học tập từ ngày 13/04/2020 đến 19/04/2020 cụ thể như sau

Xem thêm

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

Khoa công nghệ ô tô thông báo kế hoạch học tập từ ngày 06/04/2020 đến 19/04/2020 cụ thể như sau

Xem thêm

Kế hoạch học tập và công tác tuần từ 23/03 đến 05/04/2020 Khoa Công nghệ ô tô

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Khoa công nghệ ô tô thông báo kế hoạch học tập từ ngày 23/03/2020 đến ngày 05/04/2020 cụ thể như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO CÁC HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG HỆ ĐẠI HỌC

Trường đại học ban hành danh mục các học phần tương đương, học phần thay thế bổ sung cho hệ Đại học theo học chế tín chỉ

Xem thêm