THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Với mục đích kiến tạo những con người tinh hoa trong ngành Công nghệ ô tô cho nguồn nhân lực Việt Nam và Nhật Bản. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hợp tác với Công ty GKM Việt Nam và Công ty Toprank Nhật Bản tổ chức Dự án “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành sửa chữa bảo dưỡng ô tô tại Việt Nam và Nhật Bản”.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn kỹ sư Điển tử và Ô tô năm 2022 (Dự án Vitask)

Dự án hợp tác giữa trường ĐHCNHN và trung tâm tư vấn giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Vitask)

Xem thêm

Tổ chức tham quan doanh nghiệp trong tháng 7 năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 222/KH-ĐHCNHN ngày 18/10/2021. Nhà trường triển khai kế hoạch tham quan doanh nghiệp cho giảng viên và sinh viên trong tháng 7 năm 2022 như sau

Xem thêm