Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại với diện tích trên 4.000 m2 với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo các bậc học của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 03 phòng Hội thảo;

- 01 trung tâm thử nghiệm và kiểm định kỹ thuật xe cơ giới;

- 01 phòng thí nghiệm Động cơ;

- 01 phòng thí nghiệm Hệ thống Điện ô tô;

- 01 phòng thí nghiệm Khung vỏ ô tô;

- 15 phòng thực hành chuyên nghề sửa chữa Máy - Gầm - Điện ô tô;

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

- 01 Trung tâm Đào tạo thợ sửa chữa thân vỏ ô tô theo tiêu chuẩn quốc tế do Toyota Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm: 02 phòng học lý thuyết, 01 phòng pha sơn, 01 phòng sơn và sấy, 01 phòng kho thiết bị, 01 phòng thực hành sửa chữa thân vỏ ô tô, 01 phòng thực hành sửa chữa sơn ô tô cùng với các trang thiết bị tiên tiến hiện đại.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Hàng năm khoa và nhà trường thường xuyên có các hội thảo trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, chuyển giao công nghệ và các thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học với chuyên gia các hãng trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Chính vì vậy người học luôn có cơ hội được sử dụng các thiết bị hiện đại, và cập nhật kịp thời các công nghệ tiên tiến, có môi trường thuận lợi để phục vụ việc nghiên cứu khoa học và làm các đề tài khoa học công nghệ.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Cán bộ giảng viên và HS-SV trong khoa rất tích cực, sáng tạo làm ra hàng chục mô hình học cụ các loại phục vụ đào tạo, một số mô hình do khoa thiết kế chế tạo đã đạt giải cao trong các kỳ triển lãm mô hình dạy học tự làm trong nước;

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Khoa Công nghệ Ôtô có quan hệ với trên 40 công ty, xí nghiệp và các xưởng sửa chữa ôtô để HS-SV có cơ hội tham quan, thực tập nâng cao trình độ.

- Tài liệu phục vụ giảng dạy gồm hàng trăm giáo trình, tài liệu chuyên ngành, tài liệu tham khảo luôn được cập nhật mới.