Cán bộ & Giảng viên

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Hiện nay cơ cấu đội ngũ cán bộ giảng viên khoa gồm 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Khoa, 03 trưởng bộ môn và các giảng viên của 3 bộ môn: Bộ môn công nghệ ô tô, Bộ môn điện ô tô, Bộ môn Động cơ và năng lượng. Các cán bộ giảng viên trong đơn vị đều có trình độ, kiến thức chuyên ngành vững vàng, có khả năng nghiên cứu khoa học, viết báo và thực hiện các đề tài, dự án...Ngoài nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, giảng viên khoa luôn thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.....