Kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 4/1/2022 đến ngày 16/1/2022,

chi tiết file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29630.pdf

  • Thứ Sáu, 16:05 31/12/2021

Tags: