Bài báo Nghiên cứu bộ điều khiển trượt cho hệ thống lái Steer by wire điện tử - thủy lực

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Tuấn, Định Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Bang - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải. Được đăng tải trên tạp chí Hội nghị Khoa học Haui lần thứ V tháng 10/2021

Xem thêm

Thiết kế khung xương xe khách 35 chỗ ngồi theo quy chuẩn Việt Nam và phù hợp với Công nghệ sản xuất trong nước

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Xuân Tuấn - Đại học Công nghiệp Hà Nội được đăng tải trên tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHCNHN số 57 tháng 10/2021

Xem thêm

Thiết kế mạch hiển thị tín hiệu các cảm biến trong hệ thống điều khiển động cơ đốt trong trên màn hình LCD

Bài báo do nhóm tác giả Lê Đức Hiếu, Vũ Ngọc Quỳnh, Thân Quốc Việt - Đại học Công nghiệp Hà Nội. Được đăng tải trên tạp chí Khoa học Công nghệ số 5 tháng 10/2021

Xem thêm

Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá quá trình cháy của nhiên liệu trong buồng cháy thể tích không đổi CVCC

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyễn Phi Trưởng, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Tuân, Lê Anh Tuấn- Trường ĐHCNHN, ĐHBKHN, ĐHCNGVTV, được đăng tải trên tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHCNHN số 57 tháng 8 năm 2021

Xem thêm

Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng góc phun sớm tới động cơ DIESEL khi thay thế 20% nhiên liệu LPG

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tuân, Vũ Minh DIễn, Nguyễn Phi Trường, Nguyễn Huy Chiến- Trường ĐHCNHN được đăng tải trên tạp chí Khoa học công nghệ số 29 tháng 3/2021

Xem thêm

Bảo vệ đề tài khoa học cấp trường: Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình pin nhiên liệu ứng dụng trên ô tô phục vụ công tác đào tạo

Sáng 01/09/2020 tại phòng hội đồng T3 nhà A1, Hội đồng bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã tiến hành nghiệm thu cấp trường đề tài khoa học “Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình pin nhiên liệu ứng dụng trên ô tô phục vụ công tác đào tạo”, do TS. Vũ Hải Quân – Phó trưởng bộ môn Công nghệ ô tô, Khoa Công nghệ ô tô là chủ nhiệm.

Xem thêm

Bài báo "Analysis of torsional vibration reduction on automobile cardan shaft by using composite materials"

Bài báo do nhóm tác giả VanAnh Le1,*, Thanh Quang Nguyen2, Hong Quan Le3, PhucHoa Tran4, TienTan Nguyen5, Xa Hoi Nguyen6 Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội. Được đăng tải trên tạp chí của hội nghị quốc tế TSME lần thứ 10 được tổ chức tại Thái Lan năm 2019

Xem thêm

Bài báo “Simulation of Light-Weight Truck LF3070G1’s Tire Dynamics”.

Bài báo do nhóm tác giả Thanh Quang Nguyen,*, Xa Hoi Nguyen, Hong Quan Le, Van Anh Le, Phuc Hoa Tran, Tien Tan Nguyen Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội. Được đăng tải trên tạp chí của hội nghị quốc tế TSME lần thứ 10 được tổ chức tại Thái Lan năm 2019

Xem thêm