Ngành nghề đào tạo

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017-2018, Chỉ tiêu 2019 Khoa công nghệ Ôtô

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017-2018, Chỉ tiêu 2019 Khoa công nghệ Ôtô

Năm

Nhóm ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

2016

V

7510205

A00,A01

360

21.3

2017

V

7510205

A00,A01

420

22.5

2018

V

7510205

A00,A01

490

19.5

2019

V

7510205

A00,A01

450

22.1