kế hoạch đào tạo từ ngày 08/11/2021 đến ngày 21/11/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 08/11/2021 đến ngày 21/11/2021

chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29616.pdf

  • Thứ Sáu, 10:47 05/11/2021

Tags: