Chương trình dạy học năm 2018

Ban hành theo quyết định số 736/QĐ-ĐHCN ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Tên chương trình
Trình độ đào tạo
Ngành đào tạo
Mã số
Hình thức đào tạo
: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô
: Đại học
: Công nghệ kỹ thuật Ô tô
: DH5102051
: Chính quy

Nội dung chi tiết: /media/29/uffile-upload-no-title29609.pdf

  • Chủ Nhật, 16:34 29/07/2018

Tags: