Chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô năm 2015

Chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô năm 2015 ban hành theo quyết định số 894/QĐ-ĐHCN ngày 5 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Mã số: 02031
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Nội dung chi tiết: /media/29/uffile-upload-no-title29607.pdf

  • Thứ Bảy, 16:16 29/08/2015

Tags: