Chương trình dạy học năm 2017

Ban hành theo quyết định số 874/QĐ-ĐHCN ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
Tên chương trình: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Mã số: DH5102051
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Nội dung chi tiết:

  • Thứ Ba, 00:00 15/08/2017

Tags: