Bản mô tả chương trình đào tạo CDIO ngành Công nghệ ô tô năm 2018

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình (Tiếng việt)

Kĩ sư Công nghệ kĩ thuật Ô tô

Tên chương trình (Tiếng Anh)

Engineer of Automotive technology

Mã ngành đào tạo

7510205

Đơn vị cấp bằng

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

Trình độ đào tạo

Đại học

Thời gian đào tạo

04 năm

Đơn vị giảng dạy

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa quản lý CTĐT

Khoa Công nghệ ô tô

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô 2018 tải về tại đây: /media/29/uffile-upload-no-title29604.pdf

  • Thứ Bảy, 22:19 10/11/2018

Tags: