Bản mô tả chương trình đào tạo CDIO ngành Công nghệ ô tô năm 2020

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình (Tiếng việt): Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tên chương trình (Tiếng Anh) :Automotive technology

Mã ngành đào tạo: 7510205

Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 04 năm

Đơn vị giảng dạy: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Khoa quản lý CTĐT: Khoa Công nghệ ô tô


MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu chiến lược của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, tương thích, phù hợp với Tầm nhìn –Sứ mạng của Khoa Công nghệ ô tô, nhằm bồi dưỡng con người và phát triển nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng đáp ứng các nhu cầu xã hội.

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô 2020 tải về tại đây: /media/29/uffile-upload-no-title29605.pdf

  • Thứ Tư, 22:28 28/07/2021

Tags: