Tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp cao đẳng

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp cao đẳng

Hiện tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp cao đẳng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người trong đó

Ngành Công nghệ ô tô: 03 chỉ tiêu, Ngành Công nghệ TT: 03 chỉ tiêu, Ngành CNKT điện, điện tử: 03 chỉ tiêu, Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn: 03 chỉ tiêu

Nhà trường tổ chức tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

Chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29651.pdf

  • Thứ Hai, 17:11 26/09/2022

Tags: