Công ty Honda Việt Nam tuyển dụng

Công ty Honda Việt Nam hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 1 số vị trí sau đây

STT

Tên vị trí

Nơi làm việc

1

Nhân viên văn phòng - Hỗ trợ bảo trì hệ thống phần mềm (CODE: IT_ITC_06_1) Phòng Hệ thống Công nghệ thông tin

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

2

Nhân viên cung ứng phụ tùng chức năng phòng cung ứng xe máy (PUR_PURMC_15)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

3

Nhân viên Quản đốc Điện điều khiển, Dự án và Đầu tư (CODE: MCP_FM_07_0)

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

4

Đại diện bán hàng miền Nam phòng bán hàng xe máy MCS_FS_15

Hồ Chí Minh

5

Nhân viên kế hoạch kinh doanh lĩnh vực xe máy
CUS_BP_4

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

6

Nhân viên kế hoạch kinh doanh lĩnh vực ô tô
CUS_BP_14

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

7

Nhân viên quản trị nhân sự, chi phí hành chính kinh doanh và tuân thủ
CUS_BP_6

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

8

Nhân viên kinh doanh bán buôn phụ tùng tới cửa hàng tổng hợp
CUS_BP_9

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

9

Nhân viên hành chính và khuyến mại kinh doanh bán buôn
CUS_BP_10

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

10

Trưởng nhóm quản lý đời xe mới & thông số kỹ thuật
CUS_PSCM_3

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

11

Nhân viên quản lý khu vực chuyển hàng tới đại lý
CUS_PSCM_30

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

12

Nhân viên kiểm soát kế hoạch chất lượng phụ tùng
CUS_PSCM_34

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

13

Nhân viên quản lý Đời xe mới & thông số kỹ thuật xe máy (CUS_PSCM_5)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

14

Hướng dẫn viên ô tô (code: ADM_SFD_4)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

15

Hướng dẫn viên xe máy (code ADM_SFD_7)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

16

Nhân viên kế hoạch lượt ra vào dịch vụ ô tô/ xe máy (code: CUS_AMF_6)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

17

Nhân viên Kinh doanh sau bán hàng miền Bắc AM (code CUS_AMF_13)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

18

Nhân viên Kinh doanh sau bán hàng miền Nam AM (code CUS_AMF_15)

Hồ Chí Minh

19

Trưởng nhóm dữ liệu/ kế hoạch Kinh doanh (CODE: CUS_AMF_3_0) Phòng Kinh doanh sau bán hàng Ô tô

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

20

Nhân viên Thị trường miền Nam (CODE: CUS_MCF_18_0) Phòng Thị trường xe máy

Hồ Chí Minh

21

Nhân viên Thị trường miền Bắc (CODE: CUS_MCF_12_0) Phòng Thị trường xe máy

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

22

Nhân viên Thị trường miền Trung (CODE: CUS_MCF_15_0) Phòng Thị trường xe máy

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

23

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán tài chính
CODE: ADM_FACC_0822

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

24

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán tài chính Code: ADM_FACC_0822_P2_0

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

25

Nhân viên phòng cháy chữa cháy tại Hà Nam (CODE: ADM_SA_3_0)

Văn phòng đại diện công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

26

Nhân viên Quản lý Đời xe mới và công suất phòng Quản lý nhà máy chính (CODE: MCP_HFFC_51_0) Phòng Quản lý Nhà máy

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

27

Nhân viên phát triển ứng dụng
(CODE: IT_ITC_09_0)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

28

Nhân viên Phòng hệ thống công nghệ thông tin (CODE: IT_ITIM_8_0)

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

29

Nhân viên thời vụ phòng Nhân sự (code: ADM_HR_T2_0822_0)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

30

Nhân viên Chiến lược bán hàng - Khuyến mãi Đại lý xe máy (CODE: MCS_SPL_08_0) Phòng Kế hoạch bán hàng xe máy

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

31

Nhân viên Phát triển Trải nghiệm Khách hàng Xe máy (CODE: CUS_CXM_7_0)

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

32

Nhân viên Lập kế hoạch kinh doanh (CODE: LOG_DLG_13)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

33

Nhân viên Lập kế hoạch giao hàng (CODE: LOG_DLG_3)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

34

Nhân viên cung ứng phụ tùng chức năng phòng cung ứng xe máy (PUR_PURMC_15)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

35

Nhân viên Thị trường miền Bắc (CODE: CUS_MCF_12_0) Phòng Thị trường xe máy

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

36

Nhân viên Thị trường miền Trung (CODE: CUS_MCF_15_0)

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

37

Nhân viên Lập kế hoạch nhân lực xưởng Quản lý sản xuất phòng Quản lý Nhà máy chi nhánh Hà Nam

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

38

Nhân viên Thị trường miền Nam (CODE: CUS_MCF_18_0) Phòng Thị trường xe máy

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hồ Chí Minh

39

Nhân viên giá đời xe mới phòng Đời xe mới và Chất lượng & Giao hàng (CODE: PUR_PUR NM&QD_4

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

40

Nhân viên cung ứng phụ tùng Đúc áp lực và Rèn phòng cung ứng xe máy (CODE: PUR_PURMC_14_0) Phòng Cung ứng xe máy

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

41

Nhân viên cung ứng phụ tùng Dập và Nhựa phòng cung ứng xe máy (CODE: PUR_PURMC_13_0) Phòng Cung ứng xe máy

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

42

Nhân viên ngân sách phụ tùng và quản lý lỗ lãi của nhà cung cấp (PUR_PURPLS_5)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

43

Trưởng nhóm kế hoạch cung ứng (CODE: PUR_PURPLS_23_0)

Trụ sở chính công ty Honda tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón cho nhân viên ở Hà Nội)

44

Nhân viên Thiết kế máy xưởng Kỹ thuật sản xuất (CODE: MCP_HFFM_9_0) Phòng Quản lý thiết bị & cơ sở hạ tầng

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

45

Nhân viên Quản lý Đời xe mới và công suất phòng Quản lý nhà máy chính (CODE: MCP_HFFC_51_0) Phòng Quản lý Nhà máy

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

46

Đại diện bán hàng miền Trung phòng bán hàng xe máy Địa điểm làm việc tại Hà Nội (CODE: MCS_FS_14_0)

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

47

Đại diện bán hàng miền Nam phòng bán hàng xe máy (CODE: MCS_FS_15_1)

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hồ Chí Minh

48

Nhân viên thời vụ phòng Kế hoạch cung ứng và chiến lược (CODE: PURPLS_T2_0822_0)

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội).

49

Nhân viên Quản đốc Điện điều khiển, Dự án và Đầu tư (CODE: MCP_FM_07_0)

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

50

Nhân viên thời vụ phòng Quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng – Làm việc tại Hà Nam (CODE: HNM_FM_T1_0321_1)

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Ứng viên BẮT BUỘC phải gửi CV theo mẫu của HONDA.

Link đăng ký

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fbi3RViURJRUdVEizZMTDFmNLxXetNfs/edit?usp=sharing&ouid=107497710054346450558&rtpof=true&sd=true

  • Thứ Năm, 16:41 01/09/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Khoa Công nghệ Ô tô thăm quan và làm việc với Đại Học Kasetsart Thái Lan

Khoa Công nghệ Ô tô thăm quan và làm việc với Đại Học Kasetsart Thái Lan

Thứ Tư, 08:56 26/07/2023
Đoàn thanh niên Khoa công nghệ ô tô phối hợp với Thành đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường trao tặng 200 suất quà tới các sinh viên đang chịu ảnh hưởng của Covid 19

Đoàn thanh niên Khoa công nghệ ô tô phối hợp với Thành đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường trao tặng 200 suất quà tới các sinh viên đang chịu ảnh hưởng của Covid 19

Chủ Nhật, 23:27 22/08/2021

Cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên Khoa công nghệ ô tô nô nức trong ngày bầu cử

Chủ Nhật, 22:45 23/05/2021

Trao quyết định thành lập các BM theo đề án đổi mới Khoa Công nghệ Ô tô

Thứ Hai, 15:28 04/05/2020

Khoa công nghệ ôtô triển khai, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy trực tuyến

Thứ Tư, 14:14 22/04/2020

Các bài đã đăng

Bộ giao thông vận tải- Cục Đăng Kiểm Tuyển Dụng

Bộ giao thông vận tải- Cục Đăng Kiểm Tuyển Dụng

Thứ Hai, 16:49 13/03/2023
Trường Đại hoc Công nghiệp Việt Trì tuyển Dụng

Trường Đại hoc Công nghiệp Việt Trì tuyển Dụng

Thứ Năm, 11:41 17/11/2022
Vinfast Thăng Long tuyển dụng

Vinfast Thăng Long tuyển dụng

Thứ Tư, 11:45 02/11/2022
Tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp cao đẳng

Tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp cao đẳng

Thứ Hai, 17:11 26/09/2022
Công ty TNHH xây lắp Thương mại Song Anh tuyển dụng

Công ty TNHH xây lắp Thương mại Song Anh tuyển dụng

Thứ Năm, 16:22 08/09/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HYUNDAI KEFICO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HYUNDAI KEFICO

Thứ Năm, 16:27 01/09/2022
SALON Ô TÔ ĐỨC THIỆN TUYỂN DỤNG

SALON Ô TÔ ĐỨC THIỆN TUYỂN DỤNG

Thứ Sáu, 16:16 15/04/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THACO AUTO ĐÔNG BẮC HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THACO AUTO ĐÔNG BẮC HÀ NỘI

Thứ Hai, 15:54 04/04/2022
Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 ( Nhà máy ô tô cửu long TMT Hà Nội) Tuyển Dụng

Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 ( Nhà máy ô tô cửu long TMT Hà Nội) Tuyển Dụng

Thứ Hai, 09:02 21/03/2022
Thông báo tuyển dụng đăng kiểm viên xe cơ giới

Thông báo tuyển dụng đăng kiểm viên xe cơ giới

Thứ Tư, 10:14 16/03/2022

Video giới thiệu