Trường Đại hoc Công nghiệp Việt Trì tuyển Dụng

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì hiện đang có kế hoạch tuyển dụng viên chức 2022. Cụ thể 05 giảng viên ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật ô tô cơ khí động lực 03 người; Công nghệ kỹ thuật điện điện tử (02 người)

Chi tiết trong file đính kèm

/media/29/uffile-upload-no-title29652.pdf

  • Thứ Năm, 11:41 17/11/2022

Tags: