Bộ giao thông vận tải- Cục Đăng Kiểm Tuyển Dụng

Ngày 01/03/2023 Cục đăng kiểm VN phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc cục Đăng kiểm Việt Nam

Hiện tại Cục đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam

Chỉ tiêu: 142 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Kèm theo bản tổng hợp phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Chi tiết cụ thể tại File đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29658.pdf

  • Thứ Hai, 16:49 13/03/2023