Kế hoạch dạy học từ ngày 20/4/2020 đến 03/5/2020.

Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 20/04 đến 0/05/2020 cụ thể trong file đính kèm. Đề nghị các đồng chí GV và học sinh sinh viên nghiêm túc thực hiện.

File đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29596.pdf

  • Thứ Sáu, 10:34 17/04/2020

Tags: