Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2021 – 2022 cho Sinh viên đại học các khóa

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021 - 2022;

Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022 cho Sinh viên Đại học các khóa 14 và khóa 15.

chi tiết file đính kèm:/media/29/uffile-upload-no-title29635.pdf

  • Thứ Sáu, 22:14 21/01/2022

Tags: