Bế giảng khóa đào tạo kỹ sư Dự án Vitask Hàn Quốc năm 2023

Ngày 28/7/2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VITASK) tổ chức bế giảng khoá đào tạo kỹ sư và cấp chứng chỉ cho 47 sinh viên thuộc khoa Điện tử và khoa Công nghệ Ô tô.

Xem thêm

Bế giảng và trao chứng nhận cho các sinh viên khóa đào tạo Dự án VITASK Hàn Quốc

Sáng ngày 12/08/2022 tại phòng hội thảo T3A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bế giảng khóa đào tạo kỹ sư của Dự án VITASK Hàn Quốc. Đây là khóa đào tạo kỹ sư được tổ chức lần 3 với tổng số 55 sinh viên tham dự.

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn kỹ sư Điển tử và Ô tô năm 2022 (Dự án Vitask)

Dự án hợp tác giữa trường ĐHCNHN và trung tâm tư vấn giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Vitask)

Xem thêm

Buổi bế giảng khóa đào tạo kỹ sư của Dự án VITASK Hàn Quốc

Buổi bế giảng trực tuyến đào tạo kỹ sư của Dự án VITASK Hàn Quốc được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của 40 sinh viên trong đó có 20 sinh viên Khoa công nghệ ô tô cùng đại diện lãnh đạo của Vintask và trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Bế giảng khóa đào tạo kỹ sư ngắn hạn về Điện tử và Công nghệ Ô tô theo chương trình đào tạo kỹ sư VITASK

Chiều ngày 14/8/2020 tại T4A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Bế giảng khóa đào tạo kỹ sư của VITASK và cấp chứng chỉ cho 40 sinh viên khoa Điện tử, Công nghệ Ô tô.

Xem thêm