Đại học

Đề án mở ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

Trước sự phát triển không ngừng của nền công nghiệp ô tô trên toàn thể giới, bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng là sự tăng trưởng về chủng loại xe, kiểu dáng mẫu mã và các dạng năng lượng mới được các hãng xe sử dụng sử dụng. Song song với đó là sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống cơ điện tử trên ô tô. Các hệ thống cơ điện tử dần phổ biến trong tất cả các bộ phận, cơ cấu, hệ thống hay tổng thành trên xe ô tô.

Đề án mở ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

Dự báo đến năm 2030, Việt Nam có từ 466.000 đến 863.000 xe ô tô trên thị trường. Mặt khác cơ sở hạ tầng, giao thông ngày càng được cải thiện và nâng cấp sẽ là những yếu tố thuận lợi giúp các danh nghiệp ô tô , xe máy và công nghiệp phụ trợ phát triển. Cùng với đó là sự đa dạng về chủng loại xe ô tô. Dựa trên những báo cáo trên có thể nói ngành công nghiệp ô tô và thị trường ô tô tại Việt Nam còn rất nhiều các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đề án mở ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô

Trên thực tế đang chiện tại các doanh nghiệp đang có xu hướng đầu tư mạnh mẽ về xe tự hành tại Việt Nam trong thời gian tới, điều này kéo theo sự tăng vọt trong nhu cầu của các công ty lớn đối với nguồn lực công nghệ ô tô chất lượng cao. Năm 2021 Vinfast bắt đầu đưa ra trên thị trường mẫu xe điện được sản xuất tại Việt Nam, đây có thể nói là một bước ngoặt của sự phát triển nền công nghiệp ô tô trong nước và là cơ hội để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và phát triển nguồn nhân lực

Sau khi đã tiến hành khảo sát, để đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường. Căn cứ vào năng lực của đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đào tạo, Khoa Công nghệ ô tô đã tiến hành xây dựng đề án mở ngành đào tạo công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

Hiện tại đề án mở ngành cơ điện tử ô tô đã được báo cáo trước hội đồng thẩm định và chỉnh sửa cũng như hoàn thiện một số các nội dung theo yêu cầu của hội đồng trước khi chính thức được thông qua

Đề án mở ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ôtô:

https://drive.google.com/file/d/1TzEQg_MxixGeCq6WgSZClKlivDSj-GVU/view