Chiến lược phát triển

Tin tiêu điểm

Đoàn thanh niên Khoa công nghệ ô tô phối hợp với Thành đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường trao tặng 200 suất quà tới các sinh viên đang chịu ảnh hưởng của Covid 19

Đoàn thanh niên Khoa công nghệ ô tô phối hợp với Thành đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường trao tặng 200 suất quà tới các sinh viên đang chịu ảnh hưởng của Covid 19

Chủ Nhật, 23:27 22/08/2021

Cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên Khoa công nghệ ô tô nô nức trong ngày bầu cử

Chủ Nhật, 22:45 23/05/2021

Trao quyết định thành lập các BM theo đề án đổi mới Khoa Công nghệ Ô tô

Thứ Hai, 15:28 04/05/2020

Khoa công nghệ ôtô triển khai, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy trực tuyến

Thứ Tư, 14:14 22/04/2020
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 13/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

Chủ Nhật, 22:53 12/04/2020
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 KHOA CN Ô TÔ

Thứ Hai, 20:00 06/04/2020

Hội nghị công chức, viên chức Khoa công nghệ ôtô tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thứ Hai, 10:32 16/09/2019

Niềm vui của hơn 700 sinh viên hệ cao đẳng K21 Khoa công nghệ ô tô ngày nhập học

Thứ Ba, 08:33 27/08/2019

Ngày hội nhập học của tân sinh viên Khoa Công nghệ ô tô trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Năm, 09:26 22/08/2019

Nghiệm thu đề tài : “nghiên cứu chế tạo thiết bị đo hệ số cản không khí tác dụng lên khung vỏ ô tô trong quá trình thiết kế xe phục vụ công tác đào tạo”

Thứ Sáu, 14:45 14/06/2019

Video giới thiệu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ GIAI ĐOẠN 2021 -2025

Sứ mạng:

Khoa công nghệ ô tô Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác các lĩnh vực về công nghệ nghệ kỹ thuật ô tô

Tầm nhìn:

Khoa công nghệ ô tô Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học học ứng dụng ứng dụng và chuyển giao công nghệ hệ trong lĩnh vực công nghệ ô tô đào tạo bồi dưỡng nhân lực có trình độ đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

Giá trị cốt lõi:

Kỹ nghệ là nền tảng - Kiên định với mục tiêu - Kết nối tạo sức mạnh - Khách hàng là trung tâm - Khác biệt từ sáng tạo

Triết lý giáo dục:

Giáo dục toàn diện, vì sự phát triển bền vững và hội nhập

Nội dung chi tiết:/media/29/uffile-upload-no-title29627.pdf