Kế hoạch đào tạo từ ngày 23/08 đến ngày 05/09/2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

Hiệu trưởng thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 23/08/2021 đến ngày 05/09/2021

chi tiết trong file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29611.pdf

  • Thứ Bảy, 21:57 21/08/2021